Technické parametre fólií SunTek

Interiérová fólia reflexná SunTek

Označenie fólie %
IDS 20B
Počet vrstiev 2
Priepustnosť viditelného svetla 21%
Zníženie slnečnej energie 78%
Odrážavosť svetla 37%
Priepustnosť slnečnej energie 13%
Odrážavosť slnečnej energie 47%
Absorpcia slnečnej energie 40%
U faktor 1,05
Sila počet mikrónov 42
Životnosť 7
IDS 35B
Počet vrstiev 2
Priepustnosť viditelného svetla 37%
Zníženie slnečnej energie 61%
Odrážavosť svetla 25%
Priepustnosť slnečnej energie 31%
Odrážavosť slnečnej energie 24%
Absorpcia slnečnej energie 45%
U faktor 1,01
Sila počet mikrónov 42
Životnosť 7
IDS 50B
Počet vrstiev 2
Priepustnosť viditelného svetla 49%
Zníženie slnečnej energie 44%
Odrážavosť svetla 12%
Priepustnosť slnečnej energie 49%
Odrážavosť slnečnej energie 12%
Absorpcia slnečnej energie 39%
U faktor 1,15
Sila počet mikrónov 42
Životnosť 7
SDS 20
Počet vrstiev 2
Priepustnosť viditelného svetla 15%
Zníženie slnečnej energie 79%
Odrážavosť svetla 60%
Priepustnosť slnečnej energie 12%
Odrážavosť slnečnej energie 55%
Absorpcia slnečnej energie 33%
U faktor 1,04
Sila počet mikrónov 42
Životnosť 7
SDS 35
Počet vrstiev 2
Priepustnosť viditelného svetla 28%
Zníženie slnečnej energie 68%
Odrážavosť svetla 44%
Priepustnosť slnečnej energie 22%
Odrážavosť slnečnej energie 43%
Absorpcia slnečnej energie 35%
U faktor 1,05
Sila počet mikrónov 42
Životnosť 7
IDS 20N
Počet vrstiev 2
Priepustnosť viditelného svetla 23%
Zníženie slnečnej energie 65%
Odrážavosť svetla 28%
Priepustnosť slnečnej energie 21%
Odrážavosť slnečnej energie 26%
Absorpcia slnečnej energie 53%
U faktor 1,12
Sila počet mikrónov 42
Životnosť 7
IDS 35N
Počet vrstiev 2
Priepustnosť viditelného svetla 35%
Zníženie slnečnej energie 53%
Odrážavosť svetla 17%
Priepustnosť slnečnej energie 35%
Odrážavosť slnečnej energie 18%
Absorpcia slnečnej energie 47%
U faktor 1,14
Sila počet mikrónov 42
Životnosť 7
IDS 50N
Počet vrstiev 2
Priepustnosť viditelného svetla 49%
Zníženie slnečnej energie 44%
Odrážavosť svetla 12%
Priepustnosť slnečnej energie 49%
Odrážavosť slnečnej energie 12%
Absorpcia slnečnej energie 39%
U faktor 1,15
Sila počet mikrónov 42
Životnosť 7
Označenie fólie % Počet vrstiev Priepustnosť viditelného svetla Zníženie slnečnej energie Odrážavosť svetla Priepustnosť slnečnej energie Odrážavosť slnečnej energie Absorpcia slnečnej energie U faktor Sila počet mikrónov Životnosť
IDS 20B 2 21% 78% 37% 13% 47% 40% 1,05 42 7
IDS 35B 2 37% 61% 25% 31% 24% 45% 1,01 42 7
IDS 50B 2 49% 44% 12% 49% 12% 39% 1,15 42 7
SDS 20 2 15% 79% 60% 12% 55% 33% 1,04 42 7
SDS 35 2 28% 68% 44% 22% 43% 35% 1,05 42 7
IDS 20N 2 23% 65% 28% 21% 26% 53% 1,12 42 7
IDS 35N 2 35% 53% 17% 35% 18% 47% 1,14 42 7
IDS 50N 2 49% 44% 12% 49% 12% 39% 1,15 42 7
Označenie fólie %
IDS 20B
Zafarbenie odtieň fólie zrkadlovo bronzový reflex
Použitie jednoduché okná
IDS 35B
Zafarbenie odtieň fólie zrkadlovo bronzový reflex
Použitie jednoduché okná
IDS 50B
Zafarbenie odtieň fólie zrkadlovo bronzový reflex
Použitie jednoduché / dvojité okná
SDS 20
Zafarbenie odtieň fólie zrkadlovo strieborný reflex
Použitie jednoduché / dvojité okná
SDS 35
Zafarbenie odtieň fólie zrkadlovo strieborný reflex
Použitie jednoduché okná
IDS 20N
Zafarbenie odtieň fólie kovový reflex
Použitie jednoduché okná
IDS 35N
Zafarbenie odtieň fólie kovový reflex
Použitie jednoduché okná
IDS 50N
Zafarbenie odtieň fólie kovový reflex
Použitie jednoduché / dvojité okná
Označenie fólie % Zafarbenie odtieň fólie Použitie
IDS 20B zrkadlovo bronzový reflex jednoduché okná
IDS 35B zrkadlovo bronzový reflex jednoduché okná
IDS 50B zrkadlovo bronzový reflex jednoduché / dvojité okná
SDS 20 zrkadlovo strieborný reflex jednoduché / dvojité okná
SDS 35 zrkadlovo strieborný reflex jednoduché okná
IDS 20N kovový reflex jednoduché okná
IDS 35N kovový reflex jednoduché okná
IDS 50N kovový reflex jednoduché / dvojité okná

Interiérová fólia ochranná SunTek

Označenie fólie %
2Mil
Počet vrstiev 1
Priepustnosť viditelného svetla 88%
Zníženie slnečne energie 88%
Odrážavosť svetla 10%
Priepustnosť slnečnej energie 75%
Odrážavosť slnečnej energie 8%
Absorpcia slnečnej energie 17%
U faktor 1,05
Sila počet mikrónov 50
Životnosť 10
4Mil
Počet vrstiev 1
Priepustnosť viditelného svetla 86%
Zníženie slnečne energie 20%
Odrážavosť svetla 10%
Priepustnosť slnečnej energie 74%
Odrážavosť slnečnej energie 8%
Absorpcia slnečnej energie 18%
U faktor 1,05
Sila počet mikrónov 100
Životnosť 10
7Mil
Počet vrstiev 1
Priepustnosť viditelného svetla 85%
Zníženie slnečne energie 20%
Odrážavosť svetla 10%
Priepustnosť slnečnej energie 71%
Odrážavosť slnečnej energie 10%
Absorpcia slnečnej energie 19%
U faktor 1,05
Sila počet mikrónov 175
Životnosť 10
4MSY 20
Počet vrstiev 3
Priepustnosť viditelného svetla 27%
Zníženie slnečne energie 67%
Odrážavosť svetla 35%
Priepustnosť slnečnej energie 19%
Odrážavosť slnečnej energie 36%
Absorpcia slnečnej energie 45%
U faktor 1,03
Sila počet mikrónov 100
Životnosť 10
4MSY 35
Počet vrstiev 3
Priepustnosť viditelného svetla 35%
Zníženie slnečne energie 60%
Odrážavosť svetla 27%
Priepustnosť slnečnej energie 26%
Odrážavosť slnečnej energie 31%
Absorpcia slnečnej energie 43%
U faktor 1,05
Sila počet mikrónov 100
Životnosť 10
4MSY 65
Počet vrstiev 3
Priepustnosť viditelného svetla 65%
Zníženie slnečne energie 40%
Odrážavosť svetla 14%
Priepustnosť slnečnej energie 54%
Odrážavosť slnečnej energie 10%
Absorpcia slnečnej energie 36%
U faktor 1,03
Sila počet mikrónov 100
Životnosť 10
Označenie fólie % Počet vrstiev Priepustnosť viditelného svetla Zníženie slnečne energie Odrážavosť svetla Priepustnosť slnečnej energie Odrážavosť slnečnej energie Absorpcia slnečnej energie U faktor Sila počet mikrónov Životnosť
2Mil 1 88% 88% 10% 75% 8% 17% 1,05 50 10
4Mil 1 86% 20% 10% 74% 8% 18% 1,05 100 10
7Mil 1 85% 20% 10% 71% 10% 19% 1,05 175 10
4MSY 20 3 27% 67% 35% 19% 36% 45% 1,03 100 10
4MSY 35 3 35% 60% 27% 26% 31% 43% 1,05 100 10
4MSY 65 3 65% 40% 14% 54% 10% 36% 1,03 100 10
Označenie fólie %
2Mil
Zafarbenie - odtieň fólie ochranná - číra
Použitie jednoduché / dvojité okná
4Mil
Zafarbenie - odtieň fólie ochranná - číra
Použitie jednoduché / dvojité okná
7Mil
Zafarbenie - odtieň fólie ochranná - číra
Použitie jednoduché / dvojité okná
4MSY 20
Zafarbenie - odtieň fólie ochranná kovový reflex
Použitie jednoduché / dvojité okná
4MSY 35
Zafarbenie - odtieň fólie ochranná kovový reflex
Použitie jednoduché / dvojité okná
4MSY 65
Zafarbenie - odtieň fólie ochranná kovový reflex
Použitie jednoduché / dvojité okná
Označenie fólie % Zafarbenie - odtieň fólie Použitie
2Mil ochranná - číra jednoduché / dvojité okná
4Mil ochranná - číra jednoduché / dvojité okná
7Mil ochranná - číra jednoduché / dvojité okná
4MSY 20 ochranná kovový reflex jednoduché / dvojité okná
4MSY 35 ochranná kovový reflex jednoduché / dvojité okná
4MSY 65 ochranná kovový reflex jednoduché / dvojité okná

Interiérová fólia bezpečnostná SunTek

osvedčenie IKATES P1 A č.02/220-norma ČSN EN 356

Označenie fólie %
11Mil
Počet vrstiev 2
Priepustnosť viditelného svetla 82%
Zníženie slnečne energie 22%
Odrážavosť svetla 10%
Priepustnosť slnečnej energie 70%
Odrážavosť slnečnej energie 10%
Absorpcia slnečnej energie 20%
U faktor 1,05
Sila počet mikrónov 280
Životnosť 10
15Mil
Počet vrstiev 3
Priepustnosť viditelného svetla 82%
Zníženie slnečne energie 24%
Odrážavosť svetla 10%
Priepustnosť slnečnej energie 70%
Odrážavosť slnečnej energie 10%
Absorpcia slnečnej energie 20%
U faktor 1,05
Sila počet mikrónov 400
Životnosť 10
Označenie fólie % Počet vrstiev Priepustnosť viditelného svetla Zníženie slnečne energie Odrážavosť svetla Priepustnosť slnečnej energie Odrážavosť slnečnej energie Absorpcia slnečnej energie U faktor Sila počet mikrónov Životnosť
11Mil 2 82% 22% 10% 70% 10% 20% 1,05 280 10
15Mil 3 82% 24% 10% 70% 10% 20% 1,05 400 10
Označenie fólie %
11Mil
Zafarbenie - odtieň fólie bezpečnostná - číra
Použitie jednoduché / dvojité okná
Označenie fólie % Zafarbenie - odtieň fólie Použitie
11Mil bezpečnostná - číra jednoduché / dvojité okná

Montážne strediská

 • Kuzmányho 7, 911 01 Trenčín
  421 907 111 622
  suntek@folie.sk

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

Navštívte nás

Kuzmányho 7, 911 01 Trencín
+421 907 111 622
Zobraziť v google mape