Autofólie vyhláška

Posudzovanie zatemňovacieho pásu na čelných sklách vozidiel

Posudzovanie zatemňovacieho pásu na čelných sklách vozidiel podľa odseku č. 5 písm. a) predpísaných podmienok v kontrolnom úkone č. 514 (Okno - zasklenie)

Zatemňovací pás na čelných sklách vozidiel sa pri technických kontrolách posudzuje podľa odseku č. 5 písm. a) predpísaných podmienok v kontrolnom úkone č. 514 (Okno - zasklenie).

Ak je zatemňovací pás vytvorený (napríklad tónovaním) priamo pri výrobe čelného skla, ktoré je schválené, potom sa považuje aj zatemňovací pás za schválený, pretože sklo bolo schválené ako celok, vrátane zatemňovacieho pásu.

Ak je zatemňovací pás vytvorený na skle dodatočne nalepením fólie, použitá fólia musí plniť všetky podmienky definované v paragrafe 4 ods. 3 písm. a) vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Použitá fólia musí byť schválená a opatrená schvaľovacou značkou pridelenou MDPT SR.

Ak je zatemňovací pás vytvorený dodatočne aplikovaním akejkoľvek látky na povrch skla, musí takáto úprava rovnako plniť všetky podmienky definované v paragrafe 4 ods. 3 písm. a)vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ sa pri technickej kontrole zistí, že vyhotovenie zatemňovacieho pásu neplní niektorú z uvedených podmienok, tento stav sa označí vážnou chybou (stupňa B) v kontrolnom úkone č. 514 (Okno - zasklenie) a vozidlo sa vyhodnotí len ako dočasne spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách.

Informácie k upevňovaniu bezpečnostných fólií

Informácie k upevňovaniu bezpečnostných fólií na zasklené plochy vozidla podľa vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. v znení vyhlášky MDPT SR č. 71/2010 Z. z.

Použitie bezpečnostných fólií bolo dosiaľ podľa paragrafu 4 ods. e) vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. povolené len na sklách v ložnom priestore vozidiel kategórie N. Vyhláška v platnom znení, po novelizácii vyhláškou MDPT SR č. 71/2010 Z. z., s účinnosťou od 10. marca 2010 už umožňuje použiť bezpečnostné fólie proti prerazeniu skla na zasklených plochách vozidiel kategórie M1 a N okrem čelného skla. Touto zmenou však nie je umožnené použitie iných ako čírych bezpečnostných fólií na predných bočných sklách vozidla. Ak bezpečnostná fólia nie je číra, vzťahuje sa na ňu aj písm. b) paragrafu 4 vyhlášky č. 464/2009 Z. z., a takáto fólia nemôže byť použitá na čelnom skle ani na predných bočných sklách vozidla.

Zdroj: www.testek.sk

Montážne strediská

 • Kuzmányho 7, 911 01 Trenčín
  421 907 111 622
  suntek@folie.sk

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

Navštívte nás

Kuzmányho 7, 911 01 Trencín
+421 907 111 622
Zobraziť v google mape