ATESTY + Homologizácia Technické predpisy

Technické predpisy MDPaT

MDPaT povoluje týmto montáž autofólií na sklá vozidel pri dodržaní požiadaviek zákona č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v zmysle §46 zákona č.71/1967 Z.z. Týmto udelilo MDPaT firme ZUZI s.r.o. osvedčenie zástupcu výrobcu č.0499.

Ako prvý v SR máme oficiálne povolenú montáž fólie typu HP 05 aj na zadné sklo automobilu. Podľa skúšok, ktoré boli vykonané, je fólia typu HP 05 najčiernejšia spomedzi všetkých autofólií používaných v SR.

Zoznam shválených fólií SunTek určených k inštalácii na sklá vozidiel firmou ZUZI s.r.o.

SunTek HP SunTek Infinity SunTek CARBON SunTek STD Pro SunTek HP Pro
SunTek HP 05 SunTek INF 10 CARBON 18 STD Pro 05 HP Pro 05
SunTek HP 15 SunTek INF 20 CARBON 35 STD Pro 15 HP Pro 15
SunTek HP 25 SunTek INF 35 CARBON 70 STD Pro 20  
SunTek HP 30 SunTek INF 50 CARBON CXP80    
SunTek HP 50 SunTek INF 65      
SunTek HP 18B SunTek INF      
SunTek HP 40B        
SunTek HP 50BLUE        

 

Montážne strediská

 • Kuzmányho 7, 911 01 Trenčín
  421 907 111 622
  suntek@folie.sk

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

 • Ak si želáte získať kontakt na montážnu dielňu vo Vašom okolí, napíšte nám a kontakt Vám obratom zašleme.

Navštívte nás

Kuzmányho 7, 911 01 Trencín
+421 907 111 622
Zobraziť v google mape